N euročný
Cinque Terre


Ak ste obdržali nevyžiadanú e-mailovú poštu z adresy janneurocny.com alebo akejkoľvek e-mailovej adresy z domény neurocny.com, ignorujte ju a nahláste ako nevyžiadanú poštu svojmu poskytovateľovi e-mailovej schránky. Tieto správy sú odosielané zo zahraničných serverov, kde vystupuje moja e-mailová adresa ako adresa odosielateľa, nemajú so mnou nič spoločné!
If you received spam message from e-mail address janneurocny.com or another e-mail addresss of neurocny.com domain, please ignore it and report it to your e-mail address provider as spam. This messages are send from servers in abroad, where is my e-mail address as sender address, they have nothing in common with me!

Vitajte

Volám sa Ján Neuročný, mám 24 rokov, pochádzam z Bratislavy a som webdeveloper a sieťový administrátor. Narazili ste na moju osobnú stránku, kde nájdete niečo o mne, mojich projektoch a čo Vám môžem ponúknuť.


Moja ťažká práca (5MB)

Boli sme spolužiaci?

Tak asi keď ma poznáš, web Ťa nezaujíma a skôr hľadáš video a fotky zo stužkovej alebo video zo škôlky.           

© Ján Neuročný 1994 - 2018